Renoveringsprojekt

Åminne Folkpark har inlett en stor renovering av paviljongen efter sista dansen i augusti 2016. Renoveringen beräknas vara klar under slutet av 2017 och i dansbart skick redan till sommaren 2017.

I korthet utförs följande åtgärder: Paviljongen kommer närmast att jämnas med marken, dansgolvet blir kvar. Taket görs om utan kupoler, alltså ett ihållande tak. Paviljongen isoleras för att kunna förlänga säsongen vår- och höst. En mer ändamålsenlig scen byggs som passar för dagens teknik och ett bredare programutbud. Funktionärer och artister får ändamålsenliga utrymmen. Cafédelen flyttas till sidan mot vattnet och försvinner från den mörka knut det finns i nu. I sidhuvudet på denna sida syns en skiss från ritningen på det planerade bygget.

Renoveringen är uppdelad i tre delprojektet vilka beviljats av Österbottens NTM-central samt Aktion Österbotten. För egenfinansieringsdelen har medel erhållits från Svenska Kulturfonden, Aktiastiftelsen i Malax, Över- och Yttermalax gemensamma skifteslag samt Yttermalax skifteslag. Malax kommun har deltagit med den kommunala andelen i projektet från NTM-centralen.

Vi informerar om projektet på hemsidan, Facebook och i vår tidning vartefter arbetet framskrider.