Välkommen till Åminne Folkpark!

Stort tack till alla besökare sommaren 2016, planeringen inför nästa säsong är i full gång! Vår nästa tidning kommer ut i början av december och där får ni info om en del artister sommaren 2017 samt kan läsa om hur renoveringen framskrider! Vi ses nästa sommar!

Anbundsförfrågan

Åminne Folkpark r.f önskar anbud från företag som vill bedriva sommarrestaurangverksamhet i Åminne Folkpark 2017 med möjlighet till förlängning. Normalt sett brukar restaurangen ha öppet från 1:a maj till månadsskiftet augusti-september, från våren på veckoslut och dagligen under högsäsong. Säsongen går dock att justera enligt överenskommelse. 

Åminne Folkpark finns i Malax vackert beläget vid havet. Under sommarmånaderna är båttrafiken livlig och restaurangens terass ett kärt tillhåll för många. Restaurangen serverar vanligen både lunch, pizza och a la carte. I anslutning till restaurangen finns även en minigolfbana.

Hyrestagaren förutsätts ha öppet under våra evenemang, danser, shower med mera vilka i huvudsak sker under juli månad. Våra evenemang består av allt från traditionella danser till kulturprogram och familjevänliga tillställningar och besöks på årsbasis av ca 10.000 personer vilka även är potentiella kunder för restaurangen.

I hyresavtalet ingår restaurangkök i befintligt skick samt hela byggnaden restaurangen verkar i. Ytterligare byggnader på området kan hyras enligt separat avtal. Hyrestagaren erlägger en fast hyra samt ersätter direkta brukskostnader för restaurangdelen, el, internet, sophämtning o.s.v.

Anbud önskas inom oktober månad. Frågor besvaras kvällstid av på tel 045-1332193 eller via e-post josip76@gmail.com. Mer information om vår verksamhet på Facebook eller vår hemsida www.aminnefolkpark.fi.

Styrelsen för Åminne Folkpark